top of page

CALITATEA DE MEMBRU ASIGURĂ:

  • Consiliere juridică

  • Participarea cu taxa redusă la evenimentele științifice organizate de AREPMF (cu dovada achitării cotizației la zi) 

  • Cotizația anuală este 100 lei și se depune în contul AREPMF completând la detalii de plata: nume și prenume membru, anul pentru care se plătește cotizația

Solicit prin completarea şI trimiterea acestui formular alături de achitarea cotizaţiei pe anul curent, înscrierea ca Membru al Asociaţiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie. Declar că am luat la cunoştinţă Statutul AREPMF, pe care mă oblig să-l respect.

Sunt de acord cu prelucrarea electronică a datelor conținute în această cerere și declar că voi anunţa în termen de 30 de zile orice schimbare a acestor date la adresa secretariat@arepmf.ro , telefonic sau la sediul AREPMF.
De asemenea, am înțeles ca AREPMF are calitate de operator de date cu caracter personal și că prelucrează aceste date în următoarele scopuri:

a) informarea membrilor cu privire la acțiunile pe care le întreprinde asociația în sprijinul instruirii și perfecționării profesionale a medicilor de familie din România
b) participarea membrilor la acțiunile menționate la litera a)

cu mențiunea că datele personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate timp de 5 ani de la ultima înscriere.
Am luat la cunoștință că, în cazul în care nu mai doresc să primesc aceste informări, am dreptul să mă opun și/sau să solicit ștergerea datelor personale din baza de date AREPMF, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către  secretariat@arepmf.ro.

Menționăm că, suplimentar, în conformitate și în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, beneficiați și de următoarele drepturi în privința datelor personale deținute de AMFB: dreptul de acces și de rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Datele fiscale AREPMF:

AREPMF - Asociația Română de Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Sediul: Bucuresti, str Burdujeni nr 10

CIF: 33754132
Cont Curent IBAN: RO25BTRLRONCRT0277370901
Banca Transilvania

bottom of page