CONDIȚII REZUMATE secțiune Comunicări Orale și Secțiune E-POSTER

 

1. Comitetul Științific al Congresului Național AREPMF invită participanții la Congres să trimită Rezumate pentru secțiunea Lucrări Orale și secțiunea E-Poster în vederea evaluării.

Comitetul Științific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite. Cele mai bune rezumate vor fi acceptate la Secțiunea Comunicări Orale, iar prezentările vor fi susținute în plen. Restul rezumatelor acceptate vor fi prezentate ca E-Poster. Se acceptă doar lucrări nepublicate, la care cel puțin un autor a achitat taxa de participare. Vor fi acceptate maximum 2 rezumate pentru fiecare prim-autor.

 

2. Data limită pentru trimitere Rezumate este 04.02.2019 (ora 24.00) online,  se încarcă online folosind formularul de mai jos sau se trimit pe adresa arepmf@aspro-advertising.ro.

Rezumatul acceptat de Comitetul Științific va fi confirmat autorului prin e-mail până la data de 08.02.2019 (ora 24.00). Odată cu confirmarea se va trimite și modelul de prezentare (în cazul E-Posterului) și timpul alocat pentru prezentarea în plen (în cazul lucrărilor acceptate la sesiunea de Comunicări Orale).

 

3. Reguli de redactare a Rezumatelor:

•              limba română, text cu diacritice

•              Times New Roman, font 12, spațiere la un rând

•              textul se va scrie fără alineat de paragraf sau alte indexări

•              textul va conține maxim 300 de cuvinte

•              NU va include bibliografie, grafice, fotografii sau schiţe

•              va include la final 2-3 cuvinte cheie

•              se va respecta următoarea succesiune: titlul, autorii, rezumatul

•              titlul rezumatului va fi scris cu majuscule, pe maxim două rânduri

•              datele de identificare ale autorilor: numele şi prenumele complet, instituţia la care profesează, orașul și țara de resedință, e-mail de contact, telefon contact.

Documentul va fi transmis spre analiză in format word, cu extensia *.DOC sau *.DOCX

 

4. Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă, în cazul unei lucrări de cercetare, următoarele puncte: • scopul și obiectivele studiului • material şi metode • rezultate și discuții • concluzii

 

5. Pentru rezumatele acceptate de către Comitetul Științific, primul autor are obligaţia:

- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate

- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului

 

Pentru includerea în Programul Congresului și susținerea Lucrării sau E-Posterului, primul autor trebuie să se înscrie online pe site-ul https://www.conferinte-arepmf.ro/inscrieri-medici, să achite taxa de participare și să participe la eveniment.

 

Cele mai bune lucrări originale, se vor publica sub formă de supliment în revista cotată B+.

Organizatorii pregătesc un Volum de ISI Procedings, la finalul Congresului, cu lucrări originale în extenso. Condițiile de publicare vor fi anunțate în timp util.

 

Sesiunile de prezentare a E-Posterelor se vor desfășura la Centrul Național de Conferințe Poiana Brașov,  vineri (1.03) și sâmbătă (2.03), în pauza de prânz, în prezența unei Comisii de Evaluare.

Cea mai bună Comunicare orală și cea mai bună prezentare E-Poster vor fi premiate duminică, 3.03, la incheierea lucrărilor Congresului.

Trimite rezumat
Incarcare fisier
Dimensiune maxima fisier 15MB
 
  • Facebook Social Icon

0756 120 189

© 2019 by Aspro Advertising