top of page

TERMENI SI CONDITII PARTICIPARE EVENIMENTE

INFORMATII

Site-ul web www.conferinte-arepmf.ro este proprietatea ASPRO ADVERTISING SRL, identificată prin J40/4620/2014 și CUI RO 33062662, cu sediul în București, Șos. Alexandria nr. 20, bl. L6 , sc. B, et. 10, sector 5, cod poștal 051526, denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții ASPRO ADVERTISING SRL.

www.conferinte-arepmf.ro este un site dedicat Conferintelor AREPMF (Asociatia Romana pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie), pus la dispoziția celor interesați să participe la această conferință, pentru a face înregistrarea participării și a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil.

 

1. TERMENI GENERALI

Conferintele AREPMF sunt evenimente deditate exclusiv specialistilor din domeniul sanatatii. Accesul la conferință se face asa cum este specificat pe pagina fiecarui eveniment in functie de categoria la care se incadreaza fiecare participant.

Site-ul www.conferinte-arepmf.ro include: texte, imagini, logo-uri, informatii și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea ASPRO ADVERTISING SRL.

ASPRO ADVERTISING SRL își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe www.conferinte-arepmf.ro

Totodată, ASPRO ADVERTISING SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

 

2. INREGISTRARE, PAROLE, RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR

Pentru a putea participa la Conferinte / Evenimente dedicate specialistilor din domensiul sanatatii, și a obține acces în spațiile în care se desfășoară conferința, este necesară înregistrarea prealabilă a participantului pe site, și autorizarea accesului acestuia de către ASPRO ADVERTISING SRL.

Accesul la site-ul www.conferinte-arepmf.ro ro este liber.

La înregistrare se va cere utilizatorului să ofere datele sale de contact, precum si alte date necesare inregistrarii la eveniement, dar și acordul explicit al acestuia pentru prelucrarea acestor date.

Formularele de înregistrare vor conține informații detaliate ale utilizatorului, cum ar fi numele complet, telefon, adresă email, titulatura, grad profesional, specialitate, CUIM, CNP, loc de munca, localitate, judet etc

3.INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASPRO ADVERTISING SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ASPRO ADVERTISING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

În relația cu ASPRO ADVERTISING SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează ASPRO ADVERTISING SRL?

Aspro Advertising SRL (Aspro Advertising SRL) respecta legislatia romana in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in speta (GDPR) 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Aspro Advertising SRL este operator de date cu caracter personal si este inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0019918.

Aspro Advertising SRL prelucreaza date cu caracter personal precum: nume si prenume, localitate, e-mail, numar telefon, loc de munca, profesie, functie.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

– promovare a produselor si serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor contine informatii din domeniul medico-sanitar si/sau invitatii la evenimente organizate de Aspro Advertising SRL.

– organizare de evenimente in domeniul medico-sanitar.

Aspro Advertising SRL prelucreaza si date personale avand functie de identificare (CUIM / CNP) exclusiv in scopul transmiterii acestora impreuna cu alte date necesare, potrivit legii, in vederea acordarii creditelor de educatie medicala continua cadrelor ce activeaza in domeniul medico-sanitar de catre organizatiile profesionale abilitate in acest sens, ca urmare a participarii la evenimentele organizate de Aspro Advertising SRL. CNP-ul este prelucrat cu consimtamantul cadrelor ce activeaza in domeniul medico-sanitar cu mentiunea ca daca acestea nu doresc prelucrarea acestei date cu caracter personal nu le vor putea fi acordate creditele de educatie medicala continua.

Aspro Advertising SRL colecteaza date cu caracter personal:

 

  • direct, de la persoane fizice ce activeaza in medico-sanitar cu ocazia evenimentelor organizate de companie; codul numeric personal este colectat direct de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de inscriere la evenimentele organizate de Aspro Advertising SRL, in vederea acordarii creditelor de educatie medicala continua cadrelor ce activeaza in domeniul medico-sanitar;

  • indirect, din surse publice (de exemplu de pe site-ul Colegiului din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, etc.), in masura in care sunt afisate pe aceste site-uri in scopul contactarii persoanelor vizate (medici, asistenti medicali, medici dentisti, etc.).

 

Datele colectate cu ocazia participarii la evenimentele organizate de Aspro Advertising SRL vor fi dezvaluite organizatiilor profesionale, in vederea acordarii creditelor de educatie medicala continua/educatie farmaceutica continua, cadrelor ce activeaza in domeniul medico-sanitar.

Urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon vor permite Aspro Advertising SRL sa va tina la curent cu activitatea companiei si sa va invite la evenimentele organizate de aceasta.

Va aducem la cunostinta ca aveti dreptul la opozitie fata de acest tip de prelucrare a datelor, articolul 21, alineatul 2 din Regulament, opozitie pe care o puteti manifesta expres astfel: trimitand un e-mail catre aspro@aspro-advertising.ro, in scris la adresa Sos. Alexandriei nr . 20, bl. L6 , sc. B, et. 10,ap. 78, Sector 5, Bucuresti sau pe mail la adresa aspro@aspro-advertising.ro cu subiectul dezabonare.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra NU vor fi transferate in strainatate.

Confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal

Aspro Advertising SRL in calitate de operator de date cu caracter personal respecta si garanteaza confidentialitatea si securitatea informatiilor colectate.

Aspro Advertising SRL isi asuma obligatia de a aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva: distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, oricarei alte forme de prelucrare ilegala. 

Scopurile în care ASPRO ADVERTISING SRL poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate organizării de evenimente și comercializării serviciilor și produselor ASPRO ADVERTISING SRL, cum ar fi:

  • Acordarea accesului la eveniment, comunicarea informațiilor relevante despre eveniment, acordarea de premii în cadrul evenimentului, realizarea listei de prezență la eveniment;

  • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;

  • Îndeplinirea obligațiilor legale

  • În cazul fotografiilor și filmărilor făcute cu ocazia evenimentului scopul este de a documenta evenimentul. Acestea, sau parte din acestea – stabilită în mod aleator, vor fi publicate pe site-ul evenimentului și vor fi vizibile pe internet. Sub nicio formă aceste materiale nu vor fi folosite de ASPRO ADVERTISING SRL pentru a identifica și a asocia imaginea vizuală cu identitatea unei persoane.

ASPRO ADVERTISING SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor evenimentului, și/sau partenerilor cu participarea cărora se organizează evenimentul) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul www.conferinte-arepmf.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi reținute în sistemele interne ASPRO ADVERTISING SRL pe o perioada de 5 ani.

Pentru persoanele a căror înregistrare nu a fost autorizată de către ASPRO ADVERTISING SRL, datele personale furnizate se vor șterge cel târziu la finalul anului curent. Aceste date nu vor fi reținute în sistemele interne ASPRO ADVERTISING SRL.

      

4. EXPRIMAREA ACORDULUI DE PARTICIPARE

  1. Participarea la oricare conferinta, congre, eveniment, prezentare, focus grup, workshop sau spațiu expozițional a Conferintelor AREPMF se face pe baza acestor condiţii prezentate şi acordarea către ASPRO ADVERTISING SRL a dreptului de procesare a datelor personale în scopurile menționate.

2.Acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopurile declarate se obține explicit, la momentul înregistrării.

3.Participarea la  eveniment implică consimțământul participanților ca imaginea lor (în cadrul unei fotografii sau înregistrări video de grup) să poată fi publicate și utilizate ulterior de către ASPRO ADVERTISING SRL în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând o recompensă de nici un fel din partea organizatorului, vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora.

 

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ASPRO ADVERTISING SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 

În condițiile în care considerați că un anumit material aflat pe site, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa e-mail: aspro@aspro-advertising.ro

 

 

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către ASPRO ADVERTISING SRL constituie elemente determinante pentru buna organizare și desfășurare a evenimentelor organizate de catre ASPRO ADVERTISING SRL

bottom of page