top of page

Conferința Națională a AREPMF – ediția a IX-a, 7-10.03.2024, Poiana Brașov
CONDIȚII REZUMATE secțiune Comunicări Orale și Secțiune E-POSTER

Comitetul Științific al Conferinței Naționale a AREPMF invită medici de familie, doctoranzi și rezidenți în specialitatea medicină de familie, pediatrie, neo-natologie, specialități conexe, să trimită Rezumate (lucrări  de cercetare originale) pentru secțiunea Comunicări Orale și secțiunea E-Poster în vederea evaluării.

Comitetul Stiințific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite. Cele mai bune rezumate vor fi acceptate la Sectiunea Comunicări Orale iar prezentările vor fi susținute în plen. Restul rezumatelor acceptate vor fi prezentate ca E-poster.

 

Data limită pentru trimitere Rezumate este 5.02.2024 (ora 24.00) online. Rezumatul se va încărca pe site-ul dedicat Conferinței (conferinte-arepmf.ro) în secțiunea Rezumate sau pe email la adresa conferinte@arepmf.ro

Rezumatul acceptat de Comitetul Stiintific va fi confirmat autorului prin e-mail până la data de 15.02.2024 (ora 24,00). Odata cu confirmarea se va trimite și modelul de prezentare (în cazul E-Posterului) sau timpul alocat pentru prezentarea în plen (în cazul lucrarilor acceptate la sesiunea de Comunicari Orale).

 

Reguli de redactare a Rezumatelor:

  • limba română, text cu diacritice

  • Times New Roman, font 12, spațiere la un rand

  • textul se va scrie fără aliniat de paragraf sau alte indexări

  • textul va conține maxim 300 de cuvinte

  • NU va include bibliografie, grafice, fotografii sau schiţe

  • va include la final 2-3 cuvinte cheie

  • se va respecta următoarea succesiune: titlul, autorii, rezumatul

  • titlul rezumatului va fi scris cu majuscule, pe maxim două rânduri

  • datele de identificare ale autorilor: numele şi prenumele complet, instituţia la care profesează, orașul si țara de reședință la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact. În cazul doctoranzilor, vă rugăm să precizați și afilierea.

Documentul trebuie sa fie transmis spre analiză în format word, cu extensia *.DOC sau *.DOCX

 

Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă, în cazul unei lucrări de cercetare, următoarele puncte: • scopul și obiectivele studiului • material şi metode • rezultate și discuții • concluzii

 

Pentru rezumatele acceptate de catre Comitetul Stiintific, primul autor are obligaţia:

- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate

- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului

 

Pentru includerea în Programul Conferinței și susținerea Lucrării sau E-Posterului, primul autor trebuie să se înscrie online pe site conferinte-arepmf.ro, să achite taxa de participare și să participe la eveniment.

 

Cele mai bune lucrari originale, se vor publica în extenso într-un volum de rezumate după finalizarea Conferinței.

 

Sesiunile de prezentare a E-posterelor se vor desfășura vineri (8.03.2024) și sâmbătă (9.03.2024), în pauza de prânz, în prezența unei Comisii de Evaluare.

Cele mai bune prezentări din secțiunea Comunicare orală și din secțiunea E-Poster vor fi premiate în cadrul Conferinței.

 

Vă așteptăm!

Echipa AREPMF

Trimitere rezumate
Trimite rezumat
Incarcare fisier
bottom of page